Overheid en bedrijfsleven investeren 90 miljoen in ‘Talking Traffic’

Talking Traffic

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en het bedrijfsleven hebben afgesproken tot en met 2020 samen 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic te investeren. Het samenwerkingsverband met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren.

Het partnership komt voort uit een vraag van IenM aan de verkeersindustrie om diensten te realiseren rond het verstrekken van persoonlijke en actuele informatie in de auto over potentieel gevaarlijke situaties, over wegwerkzaamheden op de route en over files. Het gaat bijvoorbeeld om de introductie van nieuwe VRI-architectuur, snelle datatransmissie en informatiediensten in het voertuig. Het idee is dat de diensten zichzelf zoveel mogelijk kunnen bedruipen zonder overheidssubsidie.

Concreet moet dit bijvoorbeeld leiden tot het prioriteren van bepaalde groepen weggebruikers bij verkeerslichten, zoals het openbaar vervoer, zware vrachtwagens, of groepen fietsers. Ook het in-car brengen van verkeerslicht-informatie staat op het programma. Rond Eindhoven is daar de afgelopen jaren al mee geëxperimenteerd. Weggebruikers die een verkeerslicht naderen en hier stilstaan ontvangen actuele informatie uit dat verkeerslicht: tijd tot groen en rood, vertaald in een actueel snelheidsadvies, resterende wachttijd en wat de oorzaak is van de eventueel verlengde wachttijd.

Verder wil men informatie over de actueel geldende snelheidslimiet in-car zichtbaar maken. En de weggebruiker moet actuele parkeerinformatie kunnen binnenhalen, zoals beschikbaarheid van plaatsen, de kosten, hoogte-, breedte- en gewichtsbeperkingen, openingstijden, enzovoort.

Partnership Talking Traffic

De introductie van de nieuwe technieken zal stapsgewijs richting 2020 plaatsvinden. Deelnemers in het Partnership Talking Traffic zijn Vialis, Dynniq, Swarco, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal HaskoningDHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Flitsmeister, MTVNL en Locatienet en alle overheden binnen Beter Benutten.


Bron:
1. www.verkeersnet.nl

Related posts

Leave a Comment

Geef een reactie

Top