Aanbieding rapport ‘Praktijkvoorbeelden NVWA wat beter kan’ aan Tweede Kamer

TLN Praktijkvoorbeelden NVWA wat beter kan

Rapport: Praktijkvoorbeelden NVWA

Transport en Logistiek Nederland (TLN)/FENEX heeft vandaag het rapport ‘Praktijkvoorbeelden NVWA: wat beter kan’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Al lange tijd is TLN/FENEX kritisch over de werkwijze van de NVWA.

De kritiek richt zich op de tarieven die doorberekend worden aan het logistieke bedrijfsleven, maar ook op de manier van inspecteren door de NVWA. Het aangeboden rapport beschrijft praktijkervaringen van logistiek dienstverleners.

Efficiënter en bedrijfsvriendelijker

Met het aanleveren van deze voorbeelden wil TLN/FENEX stimuleren dat de NVWA efficiënter en bedrijfsvriendelijker gaat handelen. Is dit niet het geval, dan loopt Nederland het risico dat bedrijven uitwijken naar andere mainports in andere landen – een ontwikkeling die nu al gaande is.

Conclusies op basis van ervaringen bedrijfsleven

TLN/FENEX is geen tegenstander van streng toezicht. Tegenover streng toezicht moet echter wel een goed en betaalbaar dienstverleningsniveau staan. Om na te gaan in hoeverre de NVWA hieraan voldoet, heeft TLN/FENEX haar leden gevraagd naar hun ervaringen met de organisatie.

Bedrijfsleven als partner

Met de conclusies van dit onderzoek wil TLN/FENEX bijdragen aan toezicht dat meer in lijn is met de wensen van het Nederlandse bedrijfsleven. In algemene zin pleit TLN/FENEX voor een cultuuromslag binnen de inspectie. Essentieel hierbij is dat de NVWA het bedrijfsleven meer als partner ziet. Goed toezicht is immers een gezamenlijk belang van overheid en bedrijfsleven.

Politiek nu aan zet

TLN/FENEX heeft de problemen met betrekking tot de NVWA al meerdere malen bij het ministerie van Economische Zaken neergelegd. Echter tot op heden zonder concrete actie vanuit het ministerie. TLN/FENEX roept de Tweede Kamer dan ook om staatssecretaris Van Dam aan te sporen het signaal van het bedrijfsleven serieus te nemen.

Doorberekening inspectiekosten niet proportioneel

Het bedrijfsleven staat overigens niet alleen in haar kritiek op het beleid van Economische Zaken. Onlangs heeft ook de Raad van State geconcludeerd dat de doorberekening van inspectiekosten van de NVWA aan het bedrijfsleven niet proportioneel is. TLN/FENEX ziet dan ook graag dat een deel van deze inspectiekosten uit de algemene middelen gefinancierd worden.

Lees het rapport hier.

Bron:
1. www.tln.nl

Related posts

Leave a Comment

Geef een reactie

Top