Nextlogic Community

Nextlogic Community

Nextlogic: keteninitiatief

Jaarlijks wordt zo’n 2,6 miljoen TEU per containerbinnenvaartschip van en naar het achterland van Rotterdam vervoerd. Naar verwachting zal de containerbinnenvaart vanaf de Maasvlakte de komende jaren sterk toenemen. Een groei die uitsluitend mogelijk is met een geoptimaliseerde operationele keten.

De huidige afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam wordt gekenmerkt door inefficiënties en kan aanzienlijk verbeterd worden. Ze zijn een doorn in het oog voor de containerbinnenvaartketen, die de ambitie en kans heeft om de komende decennia sterk te groeien. Niets doen is geen optie!

Een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen. Het ontwikkelen van een oplossing waar alle partijen aan meewerken en bij winnen, is daarom complex. Vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals en rederijen hebben zich samen met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat verenigd in Nextlogic.

Nextlogic gaat de inefficiënties in de containerbinnenvaart gefaseerd met een havenbrede oplossing aanpakken. Met als doel; winst voor de hele keten.

TransportLAB verzorgt sinds september 2016 de community voor de Proof of Concept en adviseert inzake de algehele Nextlogic Communicatie en Community Strategie.

Skills needed:
Categories:
Community Management, Innovation, Project Management

Related projects

Top